Privat børnepasning

Pernille & Allan og Info

Pernille og Allan Buus - Vi er private børnepassere 🙂


-Pernille er født I 1976, Allan i 1967, vi bor i Lyngmosen 22, Hedehusene, og har samme 2 drenge, William og Sylvester født i 1999 og 2007. 

Vi driver til dagligt Høje-Taastrup private børnepasningsordning, som er certificeret naturdagpleje igennem Friluftsrådet. Vi har det grønne flag derfra, gennem flere år. Vi har delvis økologisk pasningsordning.
Pernille har tidligere arbejdet som kommunal dagplejer.


Pernille har grunduddannelsen for dagplejere samt følgende kurser:
Førstehjælpskursus (Udvidet omkring små børn)
Måltidet i pædagogisk arbejde
Samspil og relationer i pædagogisk arbejde
Forældresamarbejde i pædagogiske dagtilbud.
Kommunikation og forældresamarbejde.
Børn med tilknytnings- og relationsforstyrrelser.
Børns kompetancer.

Eksternaliserende samtaler med børn
Desuden pilotprojekt om "pulsen op i naturen" gennem friluftsrådet.


Allan har følgende kurser:
Førstehjælp (udvidet omkring småbørn)
Kommunikation og forældresamarbejde

Eksternaliserende samtaler med børn.

Vi elsker, naturen, hygge, leg, kreativitet, positive stunder og så selvfølgelig samværet med børn.
Vi er begge stabile og til at stole på.
Pernille har arbejdet med bådedagplejebørn ogsærligt krævende børn, eruddannet bedemand og har beskæftiget med med dette siden 2006 - 12 år som selvstændig erhvervsdrivende.
Allan er uddannet Bygningsstruktør og bager, han har været i byggebranchen i 25 år - de 13 har han arbejdet med unge og har valgt at skifte job, til privat børnepasser pr. 1.7.15.
Vores familie er desuden godkendt aflastnings - og plejefamilie.

Rygning:
Vores hjem er helt røgfrit, hele døgnet

Om os:
Vi kan lide spontaniteten i børnene, og de friheder det giver at være private børnepassere -som er et alternativ til den kommunale dagpleje,- hvor økonomi ikke skal være afgørende for udflugter og oplevelser mv.
Vi kan desuden rigtig godt lide, at arbejde sammen.


Priser/tilskud

Egenbetalingen i vores private pasning er pr. 1.1.2023 jf. tilskud i Høje-Taastrup kommune kr. 4.025,81 pr. mdr.

En plads i vores private pasningsordning, kosterpr. 1.1. 2023 kr. 10.600,00 pr. mdr.

Tilskuddet fra Høje-Taastrup kommune udgør i 2023 , kr. 6.777,56 pr. mdr. Du betaler ikke skat af beløbet da vi betaler skat af vores fulde løn - Tilskuddet kan variere fra år til år.
Det er simpelt at søge tilskuddet, det gøres nemt på borger.dk - vi/pladsanvisningen vejleder hele vejen.

Vi underskriver også en pasningsaftale, med opsigelsesvarsel og andre praktiske ting, der skal være i orden.
Søskenderabat:
Er der i hjemmet flere børn der er indmeldt i institution/dagpleje/privat pasningsordning, SFO, ydes der søskenderabat

Der er mad, bleer, udflugter mm. inkluderet i prisen.


Regler for tilskud:

For at være berettiget til tilskud fra kommunen, er det vigtigt, at du ansøger - dette kan gøres når du har fået en plads hos os og har skrevet kontrakt med os.


Har dit barn allerede en kommunal institutionsplads, kan denne opsiges med 1 månedes varsel til den 1. eller 15.i måneden, og dit barn kan derefter starte i den private pasningsordning med tilskud. Bemærk, sig aldrig NEJ TAK til en kommunal plads, før du er helt sikker på, at vi har den ønskede plads til jer, da der kan være venteliste.

Tilskud gives efter § 80 i dagtilbudsloven og søges på kommunen (borger.dk). Vi ansøger, (sammen) det er meget nemt, det foregår digitalt.

Tilskud kan tidligst bevilges fra den 1. i måneden efter den måned ansøgningsskemaet er modtaget på pladsanvisningen.


Vil du vide mere?

Har du spørgsmål i forbindelse med tilskud til privat børnepasning så kontakt gerne os eller pladsanvisningen.


Børn fra andre kommuner:

Vi kan som private børnepassere jf. fritvalgsordingen § 78, passe børn fra alle kommuner. Da tilskuddet varierer fra kommune til kommune, er tilskuddet ikke nødvendigvis det samme, som for børn i Høje-Taastrup Kommune. Derfor kan egenbetalingen for børn fra andre kommuner variere, alt efter bopælskommunens tilskudstakster.


Åbningstider:

Mandag - torsdag 07.00 - 17.00 (Når sidste barn er gået)
Fredag 07.00 - 16.00 (Når sidste barn er gået)

(Samlet åbningstid pr. uge: 49 timer)

Hvert barn må benytte dagplejen op til 48 timer pr. uge.

Vi tilbyder ikke at passe børnene udenfor vores åbningstid, heller ikke på forespørgsel :) Dette er skrevet så ingen skal stå i en situation og føle sig afvist. :🙂
- Vi træffes ikke i weekenden - (FAMILIETID)😲


Godkendelse og tilsyn:

Pasningstilbuddet "Høje-Taastrup private børnepasningsordning" er en privat pasningsordning jf. dagtilbuds-lovens § 78.

Ordningen er godkendt afHøje-Taastrup Kommune, som har tilsynspligt hos os.

Pernille og Allan er godkendt til, at passe 10 børn i pasningsordningen.

Vi passer børn fra flere forskellige kommuner, som alle er forpligtede til, at holde tilsyn, på lige fod med de tilsyn der laves kommunalt.

Vores legeplads er under tilsyn af kommunen, som også godkender, og kommer med eventuelle forslag til ændringer, hvis det er aktuelt.
Der gives godkendelse til pasning af jeres barn, fra den kommune i bor i.


Ferie/Kursus/lukkedage:


Ferie aftales i god tid, som regel er hele ferieplanen for kommende år klar i slutningen af december.

I 2022-2023:

Ferieplanen udleveres ved henvendelse.

Vi har lukket alle helligdage, fredag efter Kristi Himmlefartsdag, 1. Maj, Grundlovsdag - denne er fra 2023 fremover en ekstra lukkedag der bruges på dagen eller i løbet af året jf. ferieplan, de 3 dage før påske, og den 24.12 - 2.1. lukkedage der ligger på weekenddage optjenes og bruges på andre dage.

Vores øvrige ferie bliver altid meldt ud i god tid.

Kurser mv. bliver lagt i weekender og om aftenen.


Sygdom:

Skulle jeres barn blive syg hos os, vil i blive kontaktetog skal derefter hente jeres barn direkte og hurtigst muligt - både af hensyn til barnet men også for at undgå smitte til andre børn eller os. Dvs. når i bliver ringet op skal i hente barnet med det samme,

Jeres barn må ikke møde til pasning med feber og må ikke afleveres på panodil eller anden medicin i forbindelse med sygdom (kroniske lidelser undtaget).

Jeres barn behøver ikke have feber, opkast, dårlig mave eller lign. for ikke at kunne følge en almindelig hverdag i pasningsordningen - voldsomt snot, tænder og mangel på nattesøvn er også grunde, hvor det kan være nødvendigt at blive hjemme hos mor og far.

Vi giver ikke jeres barn medicin, har barnet behov for at få dette skal de blive hjemme. Medicin gives ved kronisk sygdom, kan efter lægens anvisning og instrukser selvfølgelig gives.


Der betales alle 12 måneder om året i pasningsordningen - også hvis vi imod forventning skulle få en sygedag.

Allan og Pernille - indianerdagene er et hit, hos både store og små og afsluttes altid med sommerfest :)