Certificeret Naturdagpleje

Impulsiv kælketur - Pernille er kælk ;)

Vores GRØNNE FLAG, bliver hejst, børnene og borgmester Michael Ziegler, hjælpes ad.
Dejligt at dufte til blomsterne når vi går tur ;)
Erik og jeg ude i skoven
Erik og jeg ude i skoven
Sofie nyder at ligge i bladene og grine :)
Sofie nyder at ligge i bladene og grine :)
Så øver vi balance...
Så øver vi balance...
Vinter i Hedeland
Vinter i Hedeland
Erik og jeg ude i skoven

Intet er bedre end at lege i skoven ;)
Intet er bedre end at lege i skoven ;)
Charmebøf <3
Charmebøf <3
Vores sidste naturprojekt ..snegle - KÆMPESNEGLE ;)
Vores sidste naturprojekt ..snegle - KÆMPESNEGLE ;)
Projekt, dyrk din egen mad - kartofler...
Projekt, dyrk din egen mad - kartofler...
Vores nye drivhus til at lave tomater, agurker mv. ;)
Vores nye drivhus til at lave tomater, agurker mv. ;)
Så fik Allan og Pernille lavet pileflethule - ungerne er ellevilde ;)
Vi fanger krabber i Roskilde :)
Vi er ude i alt slags vejr - og vi elsker det :)
Dejlig tur ud i vejret, til Mosede fort :) - Frokosten nydes i det fri..

Vi kaster sten i vandet

Årsplan - DE GRØNNE SPIRERE...🙂🤒😉

Vi er naturpasningsordning - derfor ude mest muligt, året rundt ☀️☃️☔️

Januar - Fuglefoder, fugle og dyrespor i sneen, iskunst til ophæng i æbletræet

Februar - Islamper, frost, fastelavnsris

Marts - Så og spire - karse - påskehyggeting laves.

April - Så ærter, tomater - se påskelam Pederstrup økolandbrug, og andre dyrebørn opleves.

Maj - Haletudser, smag på naturen - hyldeblomster, rabarber, mælkebøtter, bøgeblade og brændenælder.

Juni - Strandture, strandbilleder på lærred, tang, sand og vand m.m

Juli - Vanddage, høster i drivhus, finder krible krabledyr, orme og snegle til vores mini terraie

August - Høst, naturglas i olie, strand og skov og massere af middagslure i det fri (telt)

September - Indianeruge, lave æblesaft og fanger edderkoppespind på karton

Oktober - Græskar, tørre æbler, lukker drivhus og begynder at fodre fugle igen

November - Samle kogler, lave julepynt af naturting, fodre vilde fugle

December - Juledekorationer, Juletræ.Læreplan for Høje-Taastrup private pasningsordning.

I Høje-Taastrup private pasningsordning har vi besluttet, at dokumentere vores læreplaner på skrift. Som forældre kan man også via lukket forældregruppe følge dagligdagen, i billeder og små film.

Dette gør vi ikke fordi vi skal, men fordi vi gerne vil – og for, at understrege, at vi arbejder på lige vilkår og med minimum samme standarder, som kommunale tilbud, hvad ovenstående angår.

Vores læreplaner beskriver, vores tilbuds børnemiljø på områder som sundhed, læring og udvikling samt tilbuddets fysiske, psykiske og æstetiske rammer.

Vores hjem er røgfrit og rart at være i. Vi har daglig rengøring og sætter en ære i, at alle børn kommer til lokaler der er rene, udluftede, lyse og hjemlige.

Vi vejleder i, at holde et fornuftigt støjniveau så alle børn føler sig godt tilpas.
6. læreplanstemaer:


1. Barnets alsidige personlige udvikling

2. Social udvikling

3. Sprog

4. Krop, bevægelse og sanser

5. Natur, udeliv og sience

6. Kultur, Æstetik og fællesskab


Hos os har vi valgt at dokumentere vores dagligdag og dermed vores læreplaner, med billeder på vores fb profil kun for jer forældre. Der kan i som forældre se, hvad vi foretager os i dagligdagen og hvordan vi griber forskellige, læringssituationer an.


Barnets alsidige personlige udvikling.


Hos os er det vigtigt at alle børn er trygge og hviler i sig selv – lærer sig selv godt at kende, og at de har det godt med sig selv.

Det gør børnene i vores pasningstilbud, fordi vi tilbyder et rart og trygt miljø, med tydelige rammer og kærlige voksne, der med oprigtighed, gør en stor indsats for at opnå disse mål.

Vi voksne er børnenes ambassadører, vi er deres daglige vejledere og samtidig deres vigtigste omsorgspersoner i deres dagtilbud. Vi sørger for tryghed og omsorg og lærer børnene at værdsætte hinanden og andre. Det lærer børnene i vores daglige rutiner, i form af opgaver hvor de hjælper hinanden og os voksne – det kunne være ved borddækning og madlavning, at hjælpe andre med at iføre sig tøj eller, at hjælpe med, at tage eks. Et andet barns støvler af mv.

Alle børn lærer af at spejle sig i andres gøremål - både de udfordrende og de mindre udfordrende – vi bakker op om og hjælper når behovet er der og opfordrer til at barnet ”prøver og gør” selv.


Mål:


Barnet lærer egne ressourcer og begrænsninger

Mærker hvordan det reagerer på gråd/grin mv.

Mærker egne grænser

Lærer, at sig til og fra i forhold til personlige grænser


Metoder:

Bekræfter barnet i, at vi ser det de kan og gør – ” ja du Cykler”

Hjælper barnet med at udtrykke deres følelser med ord ”jeg kan se du blev forskrækket”

Vi hjælper med at gøre klart når baret med sit kropssprog udtrykker ting som er sjove/rare eller det modsatte ”jeg kan se du synes det er sjovt, Ole ”/ ”jeg kan se du ikke bryder dig om at dreje rundt, Ole”

Vi hjælper barnet med at være tydelig i, at sige fra når grænser overskrides -”Sig STOP (evt. med brug af tegn fra hånd) når Ole skubber til dig”


Social udvikling.


Barnets sociale udvikling sker i samarbejde – og fællesskab med andre børn og voksne.

Det hjælper vi med, ved at vise hvordan man kan opbygge gode venskaber og lære hvordan man på en god måde, kan komme med i - og være en del af en god leg og fællesskab. Vi øver alle børn i at se deres kompetencer og deres værdi for fællesskabet og vejleder så alle børn har tillid til at der altid er voksne der støtter, hjælper og trøster også hvis der opstår konflikter som ikke umiddelbart kan løses, af børnene selv. Alle børn lærer her, udtrykke deres følelser og tydeliggøre deres behov ifht. Andre børn.


Sociale kompetencer er med til at styrke barnet og give et godt psykisk børnemiljø.

Tryghed, medbestemmelse, tillid, venskab og fællesskab er her i vores pasningsordning vægtet meget højt.


Mål:


Barnet lære; at være empatisk og mødes ligeså

Øver sig i at lytte til andre

Venter på tur

Fornemmer det, at være en del af en gruppe og et godt fællesskab


Metode:

Vi lytter og trøster – samtidig hjælper og støtter vi barnet i, at hjælpe og trøste andre – ”Ole græder, han faldt på cyklen – det gjorde ondt – vil du puste på hans knæ Sia”?

Vi hjælper barnet til, at lytte og være stille når andre taler

Vi hjælper barnet med at vente på tur, stå i kø eks. Når der gynges, rutsjes mv.

Vi er opmærksomme på konflikter og på at man ikke driller – sker dette griber vi ind og hjælper barnet

Sprog


Forudsætningen for at kunne kommunikere med andre – blive forstået og anerkendt, er vores sprog.

Derfor er det vigtigt, at kunne udtrykke følelser og behov. Vi giver alle børn mulighed for at øve sig i forskellige dialoger – både barn - voksen og barn -barn – her lærer børnene at lytte, stille spørgsmål, svare og dagligt, at være aktive i den dialogiske træning. Her får barnet også indflydelse på -og medbestemmelse i dagligdagen, hvilket giver en positiv selvopfattelse og selvværd.


Vi har et stort dejligt lyst Køkken alrum med en stor stue og et stort værelse til vores rådighed i dagligdagen – her er mulighed for at se ud i vores store have og på legeplads, drivhus, hønsegård og kaninhus. Stuen er indrettet så man selv aktivt kan sætte lege i gang – eller kan vælge det der tages frem – der er altid mulighed for at bringe egen leg fra et rum til et andet. Vi leger med legetøj, udfordrer motorikken dagligt med bobles og andre motorisk udfordrende legeredskaber, læser bøger, laver puslespil, tegnet og maler, taler sammen mv.


Metode:

Vi gentager barnets lyde og ord og giver hermed fornemmelsen af en dialog og af forståelse fra en voksen

Vi sætter ord på barnets lege og det vi spiser

Vi læser bøger for og med barnet

Vi spiller, synger og danser med barnet båder morgen og eftermiddag


Krop og bevægelse


Alle børn lærer deres krop at kende, gennem bevægelse og med deres sanser. Derfor er det hos os en grundlæggende og meget vigtig del af hverdagen at udfordre alle børn med motoriske oplevelser, både inde og i særdeleshed ude i naturen.

Til dagligt er der morgendansen og vores bobles der kommer frem, hvor man både med og uden voksen vejledning, kan øve sig i at mærke sin krop. Ude i naturen kommer vi vidt omkring til både skove, strande, legepladser og hos andre private børnepassere i deres haver. Her får alle børn mulighed for at udvikle og afprøve egne færdigheder og mod – selvfølgelig med voksent opsyn og vejledning. De lærer at passe på sig selv, at se sig godt for og at tage hensyn til andre.

I vores daglige rutiner er også et mål om, at være så selvhjulpen som muligt, dvs. at det at kunne tage tøj af og på er en daglig øvelse – som alle hygger sig med og gerne vil.

Vi taler om at det er vigtigt at røre sig, fordi det er sundt for kroppen og, at man også skal spise godt- og sundt og huske, at have god hygiejne, såsom håndvask mv.


Mål:


Bevidsthed om egen krop og dennes signaler

At være bevidst om sundhed og hygiejne

At udvikle både fin og grovmotorik

At blive selvhjulpen


Metode:


Vi synger og danser og har mange fagter – vi øver os i at stå og danse på sjove måder

Vi er dagligt ude og mærker og lærer, hvordan man kommer op og ned af bakker, gennem vandpytter og mudder mærker havet brus og skoven stilhed, vi kravler og kryber, går og løber mv.

Vi støtter barnet i at være selvhjulpen og viser mange gange og med tid og ro hvordan man gør, når eks. tøjet skal af og på, ved spisebordet -og øver alle børn i selv, at kravle op i deres sovekrybber mv.

Vi serverer lækker, sund og alsidig kost hver dag

Vi viser barnet hvordan man vasker og tørre hænder


Natur, udeliv og sience


Naturen er hos os, den grundlæggende legeplads. Vi er naturcertificeret gennem friluftsrådet og er her hos os ”Grønne spirer”


Børn får frit spillerum når sanser og motorik udfordres i naturen – her kan de lade fantasien få frit spil, udfordrer hele kroppen, både motorisk, sanseligt og mentalt. Barnet lærer om årstiderne, lærer hvad sommer, efterår, vinter og forår kan byde på - eks sol/varme, visne blade/regn, sne /frost, spirer og nyt dyreliv mv.


Barnet får vigtig viden og erfaring med sig, når de har prøvet at mærke kold sne, øsende regn, holdt en nyklækket kylling eller en nyfødt kaninunge, og set vores kartofler, gulerødder, tomater og agurker spire, både på friland og i drivhuset. De lærer om forplantning, liv og død – alle emner som er vigtige at forholde sig til og undre os over i fællesskab og sammen med barnet.


Vores have er indhegnet, og lavet så den er børnevenlig med en lækker legeplads med gummiunderlag, godt og alderssvarende legetøj, god sandkasse, køretøjer i form af små cykler, motorcykler, biler og løbehjul, som kan anvendes nemt på vores stenbelægning, når færdighederne er opnået.


Vi har en stor 17 pers bus som flittigt bruges hele året, så vi kan komme ud og opleve den skønne natur, både tæt på og længere væk. Alle børn er fastspændt i godkendt autostol som vi køber. Alle børn ser frem til alle vores ture med bussen, og glæder sig til næste tur.


Mål:


At lære barnet om naturen og at vise respekt for natur og miljø

At give barnet mulighed for at udvikle sig motorisk sanseligt og mentalt i naturen

At give barnet mulighed for at udforske og opdage naturens herligheder og naturfænomener

At give barnet mulighed for at være aktiv og dagligt at få brugt sin krop og sanser


Metode:


Vi er ude hver dag, og bestræber os på tur ud af huset i bus mindst en gang ugentligt, hvor vi mærker årstidens vejrfænomener – frost, sne, regn og sol


Vi finder og undersøger smådyr og hvad vi finder i naturen


Vi hjælper barnet med at passe på naturen og miljøet, husker alt vores affald fra madpakker og bruger ikke unødvendigt vand og papir


Barnet får mulighed, for at lege i sne, med mudder, vand visne blade, jord, sand pinde, kogler mv.


Vi hjælper barnet med at forcere bakker, trille ned af bakker, komme gennem mudder og vandpytter, rutsje på numsen og maven, selv komme op i autostol mv.


Kultur, æstetik og fællesskab


Barnets udtryksformer og kulturelle værdier udvikles og nuanceres gennem mødet med forskelligheder, med respekt for alles normer, værdier og traditioner. Vi har stor nysgerrighed omkring forskelle og ser og lytter til barnets hjemlige og vores egne traditioner.


Hos os fejrer og undersøger vi de danske traditioner med alt hvad dette indebærer – vi spiser gerne særligt traditionsbundet mad og laver ting i samme forbindelse – vi bager, klæder og ud, synger og danser.


Vi tager imod invitationer til oplevelser om andre traditioner og kommer steder hvor man gør ting anderledes end hos os. Dette giver barnet nysgerrighed og inspiration samt tolerance overfor andre mennesker og deres kultur.


Samtidig giver det inspiration til kreative udfoldelser og stimulerer fantasien hos det enkelte barn.


Mål:


At barnet lærer vores egen kultur, og samtidig præsenteres for andre børns kultur og traditioner


At barnet kan afprøve og benytte sig af forskellige udtryksformer


At barnet får mulighed for at deltage i, forskellige kulturelle aktiviteter og oplevelser


Metode:


Vi fejrer forskellige Højtider. Vi holder julehygge, fastelavn, fødselsdage, halloween, påskehygge, indianerdage, og sommerfest.


Vi laver forskellige aktiviteter med barnet – pynt, sange og lege der knytter sig til højtider og aktiviteter

Vi laver kreative miljøer med mulighed for udfoldelse og med forskellige materialer – både ude og inde.

Vi har Dans, musik, bevægelse, maling, farver og naturens materialer i alt vores arbejde.